Spring til indhold

Forsyning og affald

El og vand

Vordingborg Havn leverer kun elektricitet fra kajstik på Vordingborg Havns ledningsnet. Vi tilbyder tilslutning til vandhydranter ved kajen. Kontakt os for mere information om levering af vand.

Find priser på el og vand for 2024 i Forretningsbetingelser og takstblad (PDF)

Affald

Vordingborg Havns modtageordning skal ved sin smidighed og tilgængelighed være attraktiv for skibsfarten at benytte, således at belastningen af det maritime miljø mindskes. Vordingborg Havn tilskynder til, at skibsfarten benytter modtageordningen. Modtageordningen er tilpasset hos de skibe, der normalt anløber havnen og bygger i stor udstrækning på selvbetjeningsprincipper.

Læs mere om affaldshåndteringsplan og priser for 2024 i Forretningsbetingelser og takstblad (PDF)