Spring til indhold

Vision og udvikling

Vordingborg Havn skal udvikles til en større regional erhvervshavn og transportcenter. Havnen er i en positiv udvikling og har et stort potentiale for at forblive en vækstmotor for Vordingborg Kommune og Sydsjælland.

I den forbindelse er der i de forgange år udarbejdet en masterplan for havnen. Formålet med masterplanen, akkompagneret af strategiplanen er at beskrive fokusområder for de kommende 5 år med henblik på at fastholde den positive udvikling og videreudvikle potentialet.

Strategi og vision for havneudvikling 

Strategien er grundlaget for retningen for Vordingborg Havn i de kommende år og fungerer som et arbejdsredskab for havnebestyrelsen og havneadministrationen. Endvidere skal strategien bruges til at synliggøre havnens vision for havnens kunder, Vordingborg Kommune og lokalsamfundet.

Havnens udviklingsstrategi består i overskrifter af følgende fokusområder:

  • Havneudvidelse i 4 etaper, der vil betyde nye havnearealer på eksisterende land.
  • Uddybning af sejlrende og svajebassin til -10,4 meter, der vil betyde en væsentlig optimering af sejlrenden. 
  • Udvikling / udvidelse på en bæredygtig måde, hvor eksisterende materiale fra havnen genbruges til bl.a. opfyldning nyt kajareal.
  • Besparelse økonomi drift og/eller anlæg 10%, bl.a. pga. fokus på genanvendelse.
  • 20% mindre CO2 udslip (anlæg / drift) i kraft af en mere miljøvenlige omstilling. 
  • Yderlige udvidelse af havnen baseret på nyttiggørelse af jord (etape 4).