Spring til indhold

Forretningsbetingelser og Takstblad

Priserne på kranleje, skibs- og vareafgift, losning samt havnens øvrige serviceydelser som fx affaldshåndtering fremgår af Vordingborg Havns forretningsbetingelser og takstblad, der kan downloades i PDF format til højre på siden. 

Vedrørende regulering af de overordnede forhold omkring Vordingborg Havn henvises til ministeriets Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne med tilhørende vejledning. Det anførte er gældende, med mindre der ved nærværende forretningsbetingelser er bestemt noget andet.

ISPS personalet har fri adgang til alle arealer i forbindelse med sikringsrelaterede opgaver.

For færdsel på havnens arealer er der pligt for adgangskontrol med ansigtsgenkendelse for kørende og gående trafik ind og ud gennem havnens 2 adgangsveje.