Spring til indhold

Forsyning og affald

El og vand

Vordingborg Havn leverer kun elektricitet fra kajstik på Vordingborg Havns ledningsnet. Vi tilbyder tilslutning til vandhydranter ved kajen. Kontakt os for mere information om levering af vand.

Find priser på el og vand i takstbladet (PDF)

Affald

Vordingborg Havns modtageordning skal ved sin smidighed og tilgængelighed være attraktiv for skibsfarten at benytte, således at belastningen af det maritime miljø mindskes. Vordingborg Havn tilskynder til, at skibsfarten benytter modtageordningen. Modtageordningen er tilpasset hos de skibe, der normalt anløber havnen og bygger i stor udstrækning på selvbetjeningsprincipper.

Læs mere om affaldshåndteringsplan i takstbladet (PDF)

Leverandører til diverse serviceydelser

Storstrøms Service Group (STSG) er et netværk af en række virksomheder, der dækker et bredt udvalg af fagområder lige fra materialeleverancer til catering. STSG tilbyder en 24/7 service. Læs mere om, hvordan du kontakter STSG.