Spring til indhold

Femdoblet omsætning på 10 år

Femdoblet godsomsætning på 10 år

Pressemeddelelse 24. januar 2023

Det går praktisk talt over stok og sten på Vordingborg Havn. Udviklingsstrategien bærer frugt og manifesterer sig nu helt konkret. Godsomsætningen er femdoblet og nye grønne virksomheder kommer til. Det sætter i den grad Vordingborg Kommune på landkortet.

Afsmittende effekt

Det går godt på erhvervshavnen i Vordingborg. Det ses tydeligt på mængden af godsomsætning, der over de sidste 10 år er femdoblet. Godsomsætningen for 2022 landede på 1.238.000 tons, og det er indtil videre rekord for den lokale erhvervshavn, der er en vigtig vækstmotor i Vordingborg Kommune.
Udover store mængder af korn, der eksporteres til lande både inden og uden for Europa, består godsmængderne af fx foderstoffer, gødning og i høj grad af import af råstoffer i form af sand, sten, grus og skærver; alt sammen materialer der bliver brugt til anlægsprojekter i nærområdet. Det betyder aktivitet, omsætning og beskæftigelse både inden- og udenfor kommunegrænsen.

Ambitiøs udviklingsstrategi har båret frugt

Den enorme stigning viser, at udviklingen og strategien for at puste liv i den dengang lille erhvervshavn var den rigtige vej at gå. Det er lykkedes at skabe en lukrativ havn med øget godsomsætning og tiltrækning af havnerelaterede virksomheder. Alle udvidelsestiltag har vist sig at bære frugt, og alle arealer er afsat – også den igangværende etape, der er udgør et areal svarende til 28 fodboldbaner. Det er her, de to nye virksomheder skal bygge deres topmoderne produktionsanlæg, hvor der skal produceres nye grønne brændstoffer til både skibs- og luftfart.

Lidt af et scoop

Signalværdien skal man ikke tage fejl af 

lyder det fra havnebestyrelsesformand, Daniel Irvold (K).

Med den positive udvikling og fortsatte efterspørgsel efter at kunne etablere sig på havnen, ser vi ind i en meget spændende fremtid. Den grønne omstilling manifesterer sig helt konkret, og inden for en overskuelig fremtid, vil vi se de to nye havnevirksomheder, Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel, skyde op på den nye udvidelse, som helt konkret vil betyde en markant stigning af godsomsætningen i de kommende år. Som kommune kan vi godt tillade os at være stolte over at være blandt de første i landet, der byder den slags virksomheder velkommen. Det er faktisk lidt af et scoop, både i forhold til den grønne omstilling, som vi jo alle skal bidrage til, og for det der vil blive affødt i den henseende. Det er trods alt ikke hver dag, at vi får to store grønne virksomheder til kommunen.

De rigtige rammer er afgørende

I dag er havnens kapacitet et direkte produkt af den udvikling, der har stået på siden 2016. Flere kajmetre, flerdobling af landareal, større vanddybde og bredere sejlrende gør det muligt for store skibe at anløbe havnen, og det betyder øgede forretningsmuligheder for de havnerelaterede virksomheder. Størrelse og kapacitet er afgørende for håndtering af gods, og derfor ser fremtidsscenariet med fokus på nye produkttyper også godt ud. Det er den rekordhøje godsomsætning et godt bevis på.

Kontakt

• Daniel Irvold, Havnebestyrelsesformand, 42 80 90 70
• Jan-Jaap Cramer, Havnedirektør 24 76 41 93


Foto af området, hvor de to virksomheder skal ligge.