Spring til indhold

Tomgangsregulativ på Vordingborg Havn

Tomgangsregulativ vedtaget af Kommunalbestyrelsen 2020

  • Det tidligere regulativ omfattede alle kommunale veje, men dette omfatter også erhvervsområderne på Masnedø samt Klintholm og Vordingborg Havn.
  • Tomgangsregulativet indeholder et forbud mod at holde et motorkøretøj i tomgang mere end 1 minut.
  • Overtrædelse kan straffes med bøde.
  • Bødeforlægget er 1.000 kr. og sagerne behandles som politisager (almindelige straffesager).
  • Tomgangsregulativet er udarbejdet i samarbejde med Trafik og Ejendomme samt Vordingborg Havn inden godkendelse i Kommunalbestyrelsen.