Spring til indhold

Multipier - Lokalplanproces godkendt 31. maj 2023

Vordingborg Havn ønsker at etablere et nyt havneanlæg og et tilstødende havneareal og har ansøgt Vordingborg Kommune om igangsættelse af lokalplansprocessen for det såkaldte multi pier område.

Anlægget vil få en multifunktionel anvendelse, da det skal bruges af flere, både nye og eksisterende kunder, til ind- og udskibning af forskellige varer, og anlægget skal anløbes af forskellige skibstyper. Derfor kaldes anlægget for en multi pier.

Multi pieren etableres i forbindelse med, og direkte op til, den igangværende udvidelse (etape 4), hvor to nye virksomheder planlægger at etablere sig. Herudover skal havnearealet på pieren bruges til import og produktion af råstoffer, sand og grus af en eksisterende kunde.

Multi pieren er afgørende for de nye virksomheder, for at både materialer til produktionen kan indskibes samt for at slutprodukterne i form flydende eFuels og biobrændstof kan udskibes.

Kommunalbestyrelsen imødekom den 31. maj 2023 ansøgningen og lokalplanprocessen sættes nu i gang.

Læs sagsfremstillingen og beslutning fra mødet på kommunens hjemmeside.