Spring til indhold

ISPS

  • Vordingborg Havn er en ISPS-havn og følger international lovgivning om sikring af skibsfarten og havnefaciliteterne. Derfor er adgangen til havnen kontrolleret ved hjælp af hegn, kameraovervågning og portsystem.

  • Kun personer med et gyldigt ID-kort har adgang til havnen. Gyldigt ID-kort skal forevises på forlangende.
  • Øvrige gæster, leverandører mv. til anløbne skibe og til virksomheder på havnen kan få adgang ved at henvende sig via porttelefonen.

Tiltrædelseserklæring 

Skibe der ikke er omfattet af ISPS-reglerne skal udfylde nedenstående blanket ved anløb til havnen.

Tiltrædelseserklæring