Spring til indhold

Vi er glade for flere arbejdspladser og mere aktivitet

I øjeblikket er der øget aktivitet på Vordingborg Havn. Det skyldes to forhold.
Dels de to store, statslige anlægsarbejder i Storstrømsbroen og Femern tunnelen, hvor Vordingborg Havn er indskibningshavn for forsyninger af råstoffer og byggematerialer til begge projekter. Dels aktivitet på havnen i forbindelse med havneudvidelsen.

Anlægsprojekterne skaber aktivitet i form af arbejdspladser, både direkte hos de enkelte entreprenører og i form af afledte erhverv, der knytter sig her til. Vordingborg Havn er glade for at være en del af udviklingen og styrkelsen af beskæftigelsen, som er vigtig for hele vores område.

Fremtidsperspektiverne er utroligt spændende. Vordingborg Kommune får en nøgleposition imellem hovedstadsområdet og vores naboer syd for grænsen, når infrastrukturen styrkes og bindes sammen, både på land og på vand.

Storstrømsbroen er Danmarks tredje største bro og Femern tunnelen er Danmarkshistoriens største anlægsprojekt til over 50 mia. kr.

I perioden, hvor alle de her aktiviteter foregår, kan der i nogle tilfælde opleves støj. Det er uundgåeligt i anlægsprojekter af en sådan størrelse. Det er i alle parters interesse, at støjgrænser overholdes, og at så få som muligt bliver generet.
Hvis du ønsker at læse mere om de enkelte projekter, kan du her se en kort beskrivelse af deres aktivitet på Vordingborg Havn, samt henvisning til, hvor du kan hente mere information.

Storstrømsbroen

Byggeriet af den nye Storstrømsbro er godt i gang, og mange af byggematerialerne bliver håndteret med skibe via Vordingborg Havn. Udvikling i byggeriet af den nye Storstrømsbro kan følges på Vejdirektoratets hjemmeside

Femern forbindelsen

Anlægsprojektet af Femern forbindelsen er også godt i gang, og betyder øget aktivitet på Vordingborg Havn, hvor en del byggematerialer til anlægsprojektet skibes ind til havnen. Udviklingen i byggeriet af Femern forbindelsen kan følges på Femern Belts hjemmeside

Banedanmark

Ligeledes sejles materialer til Banedanmarks etablering af Ringsted-Holeby forbindelsen, der også er en del af Femern projektet. Læs mere på projektet på Banedanmarks hjemmeside

Havneudvidelse

Vordingborg Havn er påbegyndt havneudvidelsen af den fjerde etape. Der vil løbende være aktiviteter og anløbe skibe med byggematerialer til havnen.