Spring til indhold

Havnebestyrelsen 2022-2025

Vordingborg Havn er en kommunal selvstyrehavn. Det betyder, at havnen styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori havnen ligger. 

Havnen ledes af en havnebestyrelse, der består af tre kommunalpolitikere og to repræsentanter fra erhvervslivet, udpeget af Dansk Industri. 

Tabel med navne og kontaktoplysninger på havnebestyrelsesmedlemmer i perioden 2022-2025
Navn Telefon og mail
BestyrelsesformandDaniel Irvold, løsgænger Telefon: 42 80 90 70
Mail: dirvold@vordingborg.dk
Næstformand, Kim Fynbo Nielsen, Dansk Natursten Telefon: 40 26 33 30
Mail: kfn@dansknatursten.dk
Poul A. Larsen, Socialdemokratiet Telefon: 21 76 14 36
Mail: palarsen@vordingborg.dk
Michael Seiding Larsen, Venstre  Telefon: 51 76 96 98
Mail: mslarsen@vordingborg.dk
Christina Hedemark Jensen, Vordingborg Shipping Telefon: 40 31 90 66
Mail: chj@krinak.dk